Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlídku provádí osobně znalec s tímto cílem:

  • zkontrolovat identifikační znaky vozidla (např číslo karoserie čili VIN kód)
  • zjistit funkčnost a technický stav vozidla, jeho případné poškození
  • při složitějších případech lze na vyžádání využít složitějších technických zařízení jako je měřič síly laku pro zjištění možných oprav karoserie
Při prohlídce a zpracování posudku vycházím ze znalosti
  • jednotlivých stupňů výbavy vozidel příslušné značky
  • zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
  • prováděcí vyhlášky 341/2002 o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Výpočet základní amortizace (ZA)
ZA se odvíjí od doby provozu vozidla a počtu ujetých kilometrů a je stanovena dle tabulek Znaleckého standardu platných pro ČR.
Je vyjádřena procenticky jako část uplynulé (odježděné) životnosti vozidla.

Technická hodnota vozidla redukovaná (THVR)
Zde se zkoumá každá skupina na vozidle zvlášť (skupina je například motor, karoserie atp.) a při nadměrném poškození skupiny se ponižuje či navyšuje hodnota vozidla. Pro správný výpočet je třeba detailních a aktuálních znalostí o technologickém postupu opravy.

Stanovení ceny dle aktuálního trhu
Tzv. koeficient prodejnosti přihlíží k běžné prodejní ceně vozidla podobných parametrů v daném čase a místě a je potřebný ke stanovení výsledné ceny vozidla ve znaleckém posudku.