Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ocenění provádím na základě platné koncesní listiny. Příkladem movitého majetku je vybavení domácnosti, kanceláře, garáže, dílny či podobného zařízení.

Takové ocenění je nezbytným dokumentem pro prokázání nepeněžitého vkladu či odepsání z účetnictví obchodní společnosti, vypořádání podílů společníků firmy při dělení či likvidaci a při změnách osobního vlastnictví (převody majetku, rozvod, dědictví). Odborné stanovení ceny je také třeba při exekuci, dražbě, pro správce konkurzní podstaty či zástavě movitého majetku.

Při tvorbě odborného ocenění se přihlíží k pořizovací ceně předmětů, jejich stáří a životnosti tak, jak ji stanovuje zákon 151/97 Sb. o odpisech majetku.
Ocenění majetku kvalifikovaným odhadem a zjištění ceny je vyžadováno v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 304/2008 Sb.

Cenu této služby stanovuji vždy na základě konzultace s klientem, vzájemná dohoda se odvíjí podle specifikace oceňovaných předmětů a počtu položek.

Odhad cen zemědělské techniky
Specializuji se také na oceňování zemědělské techniky. Jako absolvent VŠZ Praha, fakulta technická, obor provozní spolehlivost strojů se rád vracím ke svým kořenům a vždy se velice rád věnuji klientům z tého oblasti.