Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti soudního znalce

7. 7. 2007

Každý znalec skládá do rukou toho, kdo jej jmenoval znalecký slib. V mém případě se jednalo o ministra spravedlnosti.

"Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl."

Jsem zapsán ve veřejně přístupném seznamu znalců a tlumočníků vedeném ministerstvem spravedlnosti. Tuto skutečnost si můžete ověřit zde.

Znalec je povinnen vykonávat svou činnost osobně, zajistit nepodjatost, a písemný posudek opatřit podpisem a pečetí.

Zákon 36/1967 Sb. v plném znění naleznete zde

Znalecký standard č. I z roku 2005 vydaný Ústavem soudního inženýrství v Brně je dalším významným dokumentem, který stanoví podstatné složky znaleckého posudku.

Členství v Komoře soudních znalců je jeden ze způsobů jak si udržuji kontakt s kolegy v oboru a rozvíjím profesionalitu svých služeb.

Obrazek